Pracownia komputerowa PG Susz

Masz zawsze o jeden wirus więcej niż sądzisz

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Procedura uzyskania dostępu do e-dziennika

Nowa (preferowana) procedura uzyskania dostępu do e-dziennika

 1. Wejść na stronę internetową e-dziennika dostępną pod adresem https://dziennik.gimsusz.idsl.pl
 2. Uwaga!!! Jeśli podana strona nie otwiera się i pojawia się komunikat, że strona jest niezaufana, to należy zainstalować certyfikat uwierzytelniający. Można to zrobić klikając tutaj lub postępując zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.


 3. Kliknąć odnośnik Wyślij zgłoszenie 4. Podać dane rodzica (adres e-mail jest opcjonalny) oraz dane ucznia lub uczniów (jednorazowo maksymalnie trzech). Wcisnąć przycisk Wyślij. W odpowiedzi pojawi się komunikat zawierający nr zgłoszenia (nr ten można zapisać, aby w późniejszym czasie sprawdzić status zgłoszenia). Po pozytywnej weryfikacji zostanie utworzone konto z prawem dostępu do wskazanego ucznia(ów) a login i hasło zostaną przekazane wychowawcy klasy. Odbiór loginu i hasła może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem ucznia (po uzgodnieniu z wychowawcą).

 


 

Uzyskanie dostępu do kolejnych uczniów

 1. W razie potrzeby, rodzic posiadający już konto (login) może uzyskać dostęp do kolejnego ucznia. W takim przypadku postępowanie jest podobne - należy kliknąć odnośnik Wyślij zgłoszenie i zaznaczyć pole wyboru Mam już login, chcę uzyskać prawo dostępu do kolejnego ucznia i w polu Login wpisać swój login. 2. Wypełnić sekcję Dane ucznia i wcisnąć przycisk Wyślij. W odpowiedzi zostanie wyświetlony komunikat z numerem zgłoszenia, za pomocą którego można sprawdzić status zgłoszenia.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, do wskazanego we wniosku konta (loginu) zostanie dodane prawo dostępu do wskazanego ucznia. W tym przypadku kontakt z wychowawcą nie jest potrzebny, po zalogowaniu do e-dziennika w polu Uczeń powinien być widoczny kolejny uczeń.

 


 

Odzyskanie utraconego hasła

 1. Kliknąć odnośnik Zapomniałem hasło.
 2. Wypełnić wymagane pola i kliknąć Wyślij. Uwaga!!! Jeżeli login nie będzie zgodny z danymi rodzica, to wniosek zostanie odrzucony. 3. Po pozytywnej weryfikacji, hasło zostanie przekazane wychowawcy klasy. Odbiór hasła może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem ucznia (po uzgodnieniu z wychowawcą).

 


 

Alternatywna procedura uzyskania dostępu do e-dziennika

Przesłanie zgłoszenia drogą e-mail'ową

 1. Rodzic wysyła e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  W treści maila należy podać:

  • nazwisko i imię zainteresowanego (prawnego opiekuna),
  • nazwiska i imiona uczniów,
  • pesele uczniów,
  • nazwy klas, do których uczęszczają.
  • nazwiska i imiona wychowawców klas
 2. Po weryfikacji przesłanych danych oraz potwierdzeniu praw do zgłoszonych uczniów wysłany zostanie e-mail z informacją o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia (ewentualnie z prośbą o uzupełnienie).
 3. Odbiór loginu i hasła odbywa się osobiście u wychowawcy klasy (może być również odebrany przez ucznia, jeśli rodzic wyrazi taką wolę). W przypadku wątpliwości wychowawca może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem wychowawcy klasy

 1. Rodzic składa pisemne zgłoszenie u wychowawcy klasy.

  W treści zgłoszenia należy podać:

  • nazwisko i imię zainteresowanego (prawnego opiekuna),
  • adres e-mail, na który zostanie wysłany login i hasło,
  • nazwiska i imiona uczniów,
  • pesele uczniów,
  • nazwy klas, do których uczęszczają,
  • podpis zainteresowanego.
 2. Po weryfikacji zgłoszenia oraz potwierdzeniu praw do zgłoszonych uczniów, na podany adres e-mail, zostanie wysłany login i hasło dostępu do dziennika.
Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 17:37